Forældrerådet er repræsenteret med flg. :

Brian Madsen (far til Jason på rød stue)

Linda Høgh (mor til Carl på blå stue)

Jane Bjørnlund (mor til Jonas og Lucas på blå stue)

Jonas Nedergaard Jensen (far til Laurits på rød stue)

Bettina Hougaard Nielsen (mor til Razmus på blå stue)

Anette Kjær Pedersen (medarbejderrepræsentant) 

Bente E. Pedersen (leder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 11-12-2019