Børnehavens åbningstider:

Mandag: 6.15-16.45

Tirsdag: 6.15-16.45

Onsdag: 6.15-16.45

Torsdag: 6.15-16.45

Fredag: 6.15-15.45

 

 

Hvis børnehaven holder lukket

Iflg. kommuneaftalen med regeringen er der strammet op på de såkaldte lukkedage.

Opstramningen er, at man kun kan holde helt lukket på dage med lavt børne fremmøde, typisk dagen efter en helligdag op mod en weekend, mellem jul og nytår og i sommerferien.

Men den ordning vi har haft i Breum børnehave har ikke kørt på lukkedage, men alene en opfordring til Jer forældre om at tage hensyn til at vi kan planlægge en pædagogiske dag, så vi ikke belaster budgettet og normeringen til Jeres børn med dyre lørdage osv.

 Personaledage/afspadseringdage betyder, at institutionen i videst muligt omfang er lukket, men at der samtidigt indføres pasnings garanti for de forældre der ikke på anden måde kan finde pasning til deres børn disse dage.

 I den forbindelse opfordrer bestyrelsen forældrene til at hjælpe hinanden med at passe hinandens børn i de tilfælde nogen har pasnings problemer. Således at denne løsning afprøves inden man evt. tilmelder sit barn i institutionen på nedenstående personaledage.

Vi bliver her i børnehaven hvis der opstår behov for pasning - vi ser det som en tryghed for børn og forældre at blive passet i ”vante omgivelser og af kendte personer”

 

Følgende dage i 2020:

Fredag den 22. maj (Dagen efter Kristi Himmelfartdag)

Grundlovsdag den 5. juni

Fredag den 6. november (Pædagogiskdag)

 

 

 

 

 

 

Publiceret 11-12-2019